Huvudbild

Välj rätt influencer för ditt varumärke

Genom influencers finns det stora möjligheter att bygga upp en trovärdig och långsiktig relation med dina slutkunder. (Läs tidigare blogginlägg som förklarar vad en influencer är). För att samarbetet ska bli så bra så möjligt gäller det att välja rätt typ av influencer: nano, micro, macro eller mega. Det finns många åsikter kring grupperingar av influencers och hur dessa ska klassas utifrån antalet följare, deras trovärdighet och sätt att arbeta. Vi har samlat ihop och försökt tydliggöra olika typer av influencers. Vad som skiljer dem åt, vilka utmaningar som följer med antalet följare, vilka typer du bör samarbeta med och varför.

Olika typer av influencers:

Nano-influencer

Du själv, din granne eller en till synes ”en vanlig person” som har mellan 10 till 1 000 följare, kan räknas som nano-influencer. Det innebär att det finns otroligt många nano-influencers ute i världen. De kan ha följare av olika anledningar: kunskap, utseende, deras intressen, yrke etcetera. Följarna bor främst inom samma område. Därför passar nano-influencers varumärken eller lokala företag som vill nå kunder inom ett specifikt område, eller för att bygga en genuin relation mellan målgrupp och aktuell vara eller tjänst.

Micro-influencer

En micro-influencer är vanligtvis experter eller personer nischade inom ett visst ämne med ett antal följare på mellan 1 000 till 10 000. I och med att de inte har supermånga följare hinner de svara på inkomna kommentarer och verkligen interagera med sina följare. Det betyder att en micro-influencer har byggt upp en stark och trovärdig relation med hens följare och deras inflytande fungerar lika effektivt som ”word-of-mouth”.

Macro-influencer

Denna grupp influencers har mellan 10 000 till 100 000 följare och många har influenceryrket som heltidssyssla. De är vana att bli uppvaktade av olika varumärken, vilket är bra då hen är professionell och vet vilka delar som förväntas vid ett samarbete. Nackdelarna kan vara att ett samarbete antingen kan kosta mycket eller är svårt för ett företag att nå fram till. Detta eftersom många andra varumärken också tävlar om uppmärksamheten i hopp om att plockas upp som innehåll till hens kanaler.

Mega-influencer

Dessa influencers har störst antal följare, från 100 000 upp till flera miljoner. Det kan vara kändisar inom olika ämnen eller yrken: mode, sociala medier, musik, film, sport etcetera. Ja, mega influencers vinner alltid i antal likes, kommentarer och räckvidd. Men sett till engagemang per följare är det lägre siffror än för ovan nämnda influencergrupper. Om du som företag eller varumärke vill samarbeta med en mega-influencer måste du ställa följande frågor: vilken är din primära marknad? Lokal, nationell eller global? Vill du att människor enbart ska känna till ditt varumärke eller ha en riktig relation med det?

Margaux Dietz – från micro, till macro och nu mega

En influencer som verkligen har gjort en resa inom olika influencergrupper på relativt kort tid är Margaux Dietz. Hon började blogga 2014 men slog igenom stort under 2017 då hennes förlossningsklipp blev en av de mest sedda Youtube-klippen i Sverige under förra året. Det klippet banade hela vägen till utmärkelsen som Årets Influencer under ELLE-galan samt att hon deltar i årets upplaga av Let´s Dance. Dessutom fick hon samtliga partiledare att delta i hennes Youtube-kanal under formatet ”Partitempen”. I Dagens Media berättar Margaux om hur hon lyckades får partiledarna att ställa upp:

”Jag kör all in på en gång, helt enkelt. Jag satte ihop en presentation av “Partitempen” och skickade iväg en förfrågan till alla partiledare för att kolla av intresset. Alla svarade på en gång att de var jätteintresserade. De unga konsumerar inte media som den äldre generationen. Jag når ju hundratusen unika personer inom just den här svårnådda målgruppen, så jag trodde nog ändå att det skulle finnas ett stort intresse från politikerna.”

Stora utmaningar gällande trovärdighet och engagemang

Utmaningen för Margaux liksom andra macro- och mega-influencers är att behålla sin trovärdighet och genuina relation till sina följare, eftersom ett högre antal följare gör det svårt att hinna interagera med alla. Dessutom finns det en stor risk att antalet sponsrade samarbeten lämnar en bitter eftersmak hos följarna. Enligt en brittisk undersökning från 2017 upplever 43 procent att influencers inte är trovärdiga och samarbetar med varumärken de själva inte tror på. 52 procent upplever att en influencer samarbetar med produkter de själva inte använder på riktigt, utan att de enbart har blivit betalade för att säga ”bra saker”. Andra kritiska röster om influencers generella trovärdighet debatterar kulturjournalisten Martin Aagårds om i artikeln ”Smygreklam som yrke”.

Tänk långsiktigt

Precis som Linda Hörnfeldt skriver i sin bok ”Yrke: Influencer. Så gör du karriär på nätet” så måste vi tänka långsiktigt och trovärdigt när vi ska samarbeta med influencers. Hon beskriver det som följande:

”Vi lever i en marknadsföringsvärld där allt ska gå fort fort fort. Influencer marketing handlar om att dra ner takten. Slow marketing. Det handlar nämligen om människor här. Att lita på någons omdöme och att ta ett beslut baserat på det. Det handlar om att bygga upp en relation, inte bara mellan företag och influencer, utan också mellan företag och slutkund, följaren.”

Vårt tips är att samarbeta med flera olika nano- och micro-influencers om du vill etablera ditt varumärke. Då går det att på riktigt bygga upp en relation med flera parter under en längre tid. Det är många gånger mer prisvärt än snabba reklamkampanjer eller sponsrade samarbeten eftersom trovärdighet inte kan köpas för pengar.

Slutligen

  • Macro- och mega-influencers har i dag problem och utmaningar gällande trovärdighet och engagemanget hos sina följare. Ju fler följare, desto större utmaning.
  • Nano- och micro-influencers har större trovärdighet men kan vara svårare att identifiera.
  • Fokusera inte på antalet följare en influencer har. Se det istället som en fingervisning för att enklare kunna identifiera vilka influencers som passar just ditt varumärke. Profil, ämne, innehåll, trovärdighet och engagemang är alltid det primära.

Kontakta gärna Åse eller någon annan av våra medarbetare om du vill veta mer om hur du kan nå ut med ditt varumärke på ett trovärdigt och inspirerande sätt. Via influencers och andra påverkare.