Vad vi lärt oss av Coronakrisen – Skogsindustri och innovation

Linda Nyström, vd på Skogstekniska klustret arbetar med innovationsprojekt inom skogsindustrin. Hon berättar att pandemins effekter märktes i branschen redan under våren 2020. De stängda gränserna förhindrade importen av maskindelar, vilket skapade förseningar i den svenska maskinproduktionen. Vissa företag fick därför permittera och till slut säga upp personal. Skogsindustriföretag med lång orderstock påverkades inte nämnvärt, och vissa fick till och med konkurrensfördelar av att andra länder befann sig i lockdown.

Många företag fick ställa om sin säljsstrategi, från internationella mässor till digitala kontakter. Något som skyndat på utvecklingen och som lovar gott för framtiden, menar Linda Nyström. Både när det gäller minskat resande och rekrytering.

– Framtidens skogsindustri kräver många nya typer av tjänster. Dessa kompetenser finns inte alltid på den egna orten. Med det digitala arbetssättet som vi nu blivit mer vana vid, känns distansarbete mer möjligt.

Hennes egen arbetsgrupp har också lärt sig mycket under pandemin. Inte minst värdet av att hålla tät kontakt för att förstå varandras sinnesstämningar och behov, och att planera in många pauser i de digitala mötena, så att man inte blir sittande i flera timmar i sträck.

– Pandemin gav möjligheter att stanna upp och reflektera. För oss betydde att vi kunde fördjupa oss i utvecklingsprojekt av mer visionär karaktär, bland annat i samarbete med gymnasieelever och studenter vid Designhögskolan. Det var fantastiskt givande, berättar hon.

Det här blogginlägget är en del av en intervjuserie med våra kunder. Läs också:
Vad vi lärt oss av Coronakrisen – PR och kommunikation
Vad vi lärt oss av Coronakrisen – Drivmedel, detaljhandel och service
Vad vi lärt av Coronakrisen – Bygg- och saneringsbranschen
Vad vi lärt av Coronakrisen – Kulturbranschen

Vill du diskutera utmaningarna i din bransch med någon av oss på Punkt PR?
Hör av dig så tar vi en Teams- eller Zoomkaffe till att börja med.