Olov Hjärtström Baudin

Vad vi lärt oss av Coronakrisen – PR och kommunikation

Pandemin är långt ifrån över, men tack vare vaccinen ser vi nu en ljusning. Förhoppningsvis kan vi också lära oss någonting av året som har gått. Under de kommande dagarna kommer vi att publicera intervjuer med några av våra kunder. Vi har frågat dem hur pandemin påverkar just deras bransch och vilka insikter de tar med sig in i det nya året. Men vi börjar med vår egen värld, PR och kommunikation.

Olov Hjärtström Baudin, vd och strateg på Punkt PR, vad har du sett för effekter?
– Det är klart att kommunikationsbranschen drabbats av pandemin och då främst eventdelen som tvingats skjuta fram fysiska varumärkesupplevelser i form av möten, mässor och galor. PR-branschen har klarat sig bättre, eftersom behovet av varumärkeskommunikation – strategisk rådgivning och krisstöd, till exempel – inte bara finns kvar utan också ökar på många håll.

Hur uppfattar du läget för er verksamhet just nu?
– Vi har varit försiktiga under 2020 och i stort sett bara tuffat på som vanligt, utan några större investeringar eller satsningar. Den försiktigheten ger resultat och tack vare våra skickliga medarbetare och långsiktiga kundsamarbeten kan vi blicka framåt med tillförsikt. Läget är stabilt.

Vilka är de viktigaste lärdomarna som ni tar med er från året som har gått?
– Att ha en långsiktig plan, men kunna ta kortsiktiga beslut och ha ett flexibelt mindset som innebär att vi kan anpassa oss ”dag för dag”. Det gäller att du och organisationen är beredd att göra snabba omställningar utifrån händelser i omvärlden. Allt för långa, och mörka, framtidsutsikter gör ingen någon nytta. Knepet är att hitta ljusglimtar i det korta perspektivet och samtidigt hela tiden sträva efter det ihållande ljuset långt därborta i tunneln.

Vill du diskutera kriskommunikation eller pr-strategier med Olov? Hör av dig!
olov@punktpr.se