Vad vi lärt oss av Coronakrisen – Drivmedel, detaljhandel och service

“Alla är olika och reagerar på olika sätt i en hälsokris. Man får vara ödmjuk och ha respekt för de personliga ingångar som finns.”

Det säger Erica Lundgren, vd på OK Västerbotten, den ekonomiska föreningen som äger och driver OKQ8-stationerna i länet. Vi ringde upp henne för att fråga hur pandemin påverkat deras bransch och vilka insikter hon tar med sig in i det nya året.

Nog hade pandemin en effekt, berättar Erica. Drivmedelspriserna sjönk och resandet minskade kraftigt, även om sommarmånaderna medförde en återhämtning. I försäljningen fanns det också en tydlig trend; friluftsprodukter och grillkol gick som smör i solsken.

Samtidigt som föreningens ekonomi påverkades negativt av pandemin, blev den samhällsbärande funktionen ännu tydligare. Stationerna tillhandahåller viktig service, exempelvis utlämning av medicinska hjälpmedel. Och utan drivmedel skulle samhället stanna, påpekar Erica. Utöver det är stationerna viktiga mötesplatser för många kunder, särskilt på de mindre orterna, där man i samband med tankning och paketuthämtning gärna byter några ord med personalen.

Erica Lundgren ser några huvudsakliga lärdomar av året som har gått:

  • Vikten av tydlig kommunikation och ledarskap. Även om man inte alltid har läget helt klart för sig, så kan man vara öppen med att man ännu inte har några svar. I en kris kan man också behöva tjata och upprepa sitt budskap – det behövs ofta för att saker ska sätta sig.
  • Alla är olika och reagerar på olika sätt i en hälsokris. Man får vara ödmjuk och ha respekt för de personliga ingångar som finns.
  • Vikten av att ha flera scenarier redo och uppdatera sig löpande, så att man kan ändra kurs vid behov.
  • Nu vet vi att vi inte behöver åka långt för ett par timmars möte, vi kan använda de här verktygen och effektivisera vårt arbetssätt. Däremot kommer det även efter pandemin att vara viktigt med fysiska möten, inte minst när vi ska vara kreativa.

 

Vill du diskutera utmaningarna i din bransch med någon av oss på Punkt PR? Hör av dig så tar vi en Teams- eller Zoomkaffe till att börja med.

Det här blogginlägget är en del av en intervjuserie med våra kunder. Läs också:
Vad vi lärt oss av Coronakrisen – PR och kommunikation
Vad vi lärt av Coronakrisen – Bygg- och saneringsbranschen
Vad vi lärt av Coronakrisen – Kulturbranschen
Vad vi lärt av Coronakrisen – Skogsindustri och innovation