Vad vi lärt oss av Coronakrisen – Stadsutveckling och arkitektur

Pandemin är långt ifrån över, men tack vare vaccinen ser vi nu en ljusning. Förhoppningsvis kan vi också lära oss någonting av året som har gått. Under januari har vi intervjuat några av våra kunder om hur pandemin påverkar just deras bransch och vilka insikter de tar med sig in i det nya året.

– Flera fastighetsägare tryckte på pausknappen när pandemin drog igång, berättar Anna Du Rietz, kontorschef på Wester+Elsner arkitekter som är baserade i Stockholm och Göteborg.

Stora stadsutvecklingsprojekt sköts på framtiden och handläggningsprocesser hamnade i ett beslutsvacuum. Samtidigt som vissa projekt tuffade på i planerad takt, minskade inflödet av nya uppdrag. Arbetslösheten i arkitektbranschen ökade kraftigt. Wester+Elsner arkitekter har vuxit stadigt under flera år, men tvingades nu dra ned på takten.

– Det blev mer än ett litet hack i kurvan och jag tror att det kommer att dröja flera år innan branschen är tillbaka där vi var i mars 2020, säger Anna Du Rietz, som trots allt ser framtiden an med viss tillförsikt.

Vad tar du med dig för lärdomar? 
– Det gick väldigt snabbt att ställa om till att arbeta på distans. Mycket går att göra på det sättet. Men jag tror vi underskattar vad vi tappar i det digitala.  Vi behöver smidiga spontanmöten för vår kreativitet, inspiration, kunskapsöverföring och innovation. Det har vi förstått vidden av nu.

– I den här specifika situationen, med risk för människors liv och hälsa, uppstår det mycket oro som tar sig olika uttryck. Det krävs en ödmjuk hållning och en förståelse för att olika individer måste få göra på sina sätt. Information har varit otroligt viktigt under den här tiden.

– När det gäller stadsutvecklingen i sig, ser vi att många tendenser har förstärkts under pandemin. Omstruktureringen i butiksbranschen och förändrade arbetssätt, inte minst. Det stärker oss i vår övertygelse om att vi måste bygga in flexibilitet och variation i stadsmiljöerna. Det är så vi skapar levande städer.

Det här blogginlägget är en del av en intervjuserie med våra kunder. Läs också:
Vad vi lärt oss av Coronakrisen – PR och kommunikation
Vad vi lärt oss av Coronakrisen – Drivmedel, detaljhandel och service
Vad vi lärt oss av Coronakrisen – Bygg- och saneringsbranschen
Vad vi lärt oss av Coronakrisen – Kulturbranschen
Vad vi lärt oss av Coronakrisen – Skogsindustri och innovation

Vill du diskutera utmaningarna i din bransch med någon av oss på Punkt PR?
Hör av dig så tar vi en Teams- eller Zoomkaffe till att börja med.