Jakob Mjöbring och Johanna Stenmark, experter inom PR på sociala medier.

Vad gör vi om färre bryr sig på sociala medier?

En majoritet av svenskarna använder sociala medier, men tillväxten börjar plana ut. Samtidigt tycker många att tiden man spenderar på sociala medier inte är meningsfull, och allt färre delar andras innehåll. Vad betyder det för företag som försöker nå ut på nätet? Vi studerar internetbibeln Svenskarna och internet 2019

Nu har Svenskarna och internet 2019, Internetstiftelsens årliga rapport, släppts. Föga förvånande visar rapporten att en stor majoritet av internetanvändarna nyttjar sociala medier – 83 procent.

Men från att användningen ökat varje år har den nu avstannat, och tjänster som Instagram och Snapchat som ökat snabbt de senaste åren har nu stannat av i tillväxten. Facebooks tillväxt tycks även den ha planat ut och det kan eventuellt också anas en nedåtgående trend.

Unga i majoritet på sociala medier

Precis som förra året ligger användandet av sociala medier bland svenskarna på 83 procent totalt sett, och det dagliga användandet har ökat marginellt (till 65 procent). De tre största sociala nätverken Facebook (74 procent använder dagligen), Instagram (61 procent) och Snapchat (39 procent) ligger alla tre i det totala användandet ungefär på samma nivå som föregående år. Bland det dagliga användandet är det främst Instagram som har ökat, från 38 procent till 41 procent. De unga är i majoritet på sociala medier och de yngsta föredrar Snapchat framför Facebook.

En gammal myt som vi dock kan stryka efter den nya rapporten är att unga inte skulle använda sig av Facebook. Den överlägset största gruppen användare av Facebook hittar vi i åldersgruppen 16-25 år (93 procent, jämfört med tvåan i samma åldersgrupp, Instagram, på 89 procent). Visst, de är inte aktiva dagligen, men de finns där.

Enligt Johanna, vår innehållsstrateg, så är det många som tror att unga helt övergett Facebook. Vilket är synd då de potentiellt går miste om stora delar av den målgruppen i tron om att de inte finns där.

Källa: Svenskarna och internet 2019

Färre delar andras innehåll

En ny fråga som Internetstiftelsen tagit upp i årets rapport är hur meningsfull man upplever tiden som läggs på sociala medier. Endast en fjärdedel, 24 procent, finner sin tid meningsfull och hela 40 procent tycker att tiden på de sociala nätverken inte känns väl spenderad.

Samtidigt visar rapporten att engagemanget på sociala medier i vissa fall minskar. Jämför vi med förra året så är det färre som delar andras innehåll i sociala medier, särskilt bland personer över 55 år. Vår strateg Jakob Mjöbring kommenterar:

“På Facebook är det kortsiktigt främst bra för företag och organisationer som vill nå ut på plattformen. Konkurrensen blir helt enkelt mindre och det ger oss mer utrymme för våra inlägg.”

Trots allt – Facebook fortfarande störst

Men bilden är mer komplex än så. Om användarna slutar att bidra med eget innehåll och allt fler upplever sociala medier som meningslösa kommer vi att tillbringa mindre tid där, menar Jakob Mjöbring. Det försvårar i sin tur för oss att nå rätt målgrupper. Men det finns knappast någon anledning till panik.

“Om alla nu skulle få för sig att lämna sociala medier så kommer vi ändå att vilja ta del relevant innehåll, vilket är en möjlighet för den som aktivt jobbar med sin egen webb eller blogg. Och vi vet ju inte ännu vilka plattformar som kommer efter sociala medier. Men i dag vet vi att 74 procent trots allt använder Facebook dagligen.” – Jakob Mjöbring

 

Andra nyheter i korthet ur Svenskarna och internet 2019: 

  • 98 procent har tillgång till internet i hushållen.
  • Mobilt BankID och Swish fortsätter att växa. Ökningen är störst bland äldre.
  • Hälften oroar sig för att storföretag som Google och Facebook ska inkräkta på deras personliga integritet.
  • De flesta internetanvändare har accepterat användarvillkor på en sajt utan att läsa igenom dem.
  • De allra flesta e-postar, men det dagliga e-postandet är lägre bland yngre som hellre chattar.
  • Att titta på film och lyssna på musik digitalt ökar, likaså att betala för tjänster för detta.
  • Det är främst unga män som ägnar sig åt att spel i olika former.