Thelander föreläser om influencers i Luleå

I takt med att allt fler vill samarbeta med influencers, ökar behoven av kunskap och know-how på området. Just detta erbjuder Åse Thelander från Punkt PR när hon föreläser på Norrbotten Media Week onsdag 13 februari.

Vad ska du prata om?

– Jag ska prata om hur du skapar nytta med hjälp av influencers.

– Intresset är stort just nu. Den här typen av föreläsningsförfrågningar speglar branschens törst efter kunskap. Många kommunikatörer och företagare behöver veta hur de ska navigera i det här nya sättet att kommunicera.

– Egentligen är det inget nytt påfund, PR via influencers var något som förekom redan på 20-talet. Men nu börjar vi förstå vidden av möjligheterna och vilken makt influencers har, samtidigt som traditionell marknadsföring tappar allt mer kraft.

– I takt med att influencers har blivit en egen yrkeskategori har det uppstått en viss begreppsförvirring. Det gäller att kunna skilja på influencers och andra sorters påverkare, så att man gör smarta insatser i rätt sammanhang.

Vad är det allra viktigaste att tänka på när man inleder ett samarbete med en influencer?

– Att man gör sin hemläxa kring personen som man vill samarbeta med, så att man verkligen vet att dennes intressen och profil stämmer med det egna varumärket och ens värderingar. En dålig matchning gör att både ni och influencern tappar trovärdighet. Ett lyckat samarbete kan däremot skapa ett fantastiskt engagemang, som är svårt att få till på annat sätt.

Hur hanterar du scennerverna?

– Jag ser till att vara förberedd och att tekniken fungerar. Då är det lugnt. Det ska bli väldigt kul. Det var länge sen jag var i Luleå, som är en stad med mycket energi. Programmet är matnyttigt och bra och det ska bli roligt att mingla med branschfolket.

Vill du också lyssna på Åse? Kontakta oss och håll ögonen på Facebook och Instagram för nästa omgång av Punkt PR Akademi under våren.