Fem värsta missarna när du kontaktar media

”Inga kommentarer” och pressmeddelanden klockan fyra en fredag eftermiddag. Vår innehållsproducent tillika journalist Evelina Åberg listar de fem värsta missarna när du kontaktar media.    Vi har nyligen berättat att Evelina Åberg, flerårig reporter, redaktör och allmän digital wizard på VK, börjat jobba som innehållsproducent hos oss.

Umeås kaj i skymning

Tre journalistiska ljuspunkter

Vi ser med glädje hur journalistiken står stark just nu. Eftersom journalistiken har varit loket för vår demokrati är alla ljusa tecken på att den verkar kämpa sig genom stålbadet av minskade intäkter från print och ökad konkurrens digitalt, otroligt välkomna. Ingen kan ropa hej ännu förstås, vi är