Sara Hardell Flagge strateg

Sara Hardell Flagge: “Rörligt, målgruppsinsikter och action”

Om man ser till omvärlden och konsumentbeteenden, så finns det tre centrala möjligheter som ALLA borde fånga under 2016, tycker Sara Flagge, planner och strateg på Punkt PR.

Satsa allt på bild. Våra målgrupper är idag aktiva bildkonsumenter, slipade bildproducenter och effektiva bilddistributörer. Dessa vanor kommer att förstärkas under det kommande året. För de varumärken som vill synas (och bygga starka målgruppsrelationer) gäller det att möta upp konsumentbeteendet. I princip handlar det om att under 2016 satsa allt på att bli mer visuella. Inte minst via rörlig bild.

Glöm ålder, kön och inkomst. Våra målgruppers konsumtion bestäms allt mindre av ålder, inkomst eller andra klassiska demografiska parametrar. En 25-årig kan ha samma konsumtionsmönster som en 60-åring. Företag och organisationer som under 2016 vill förstå och nå sina målgrupper, behöver överge den ”lätta” demografiska vägen. Ringa istället in målgrupperna utifrån djupare gemensamma drivkrafter eller behov – oberoende av traditionella demografiska kategorier.

Sluta snacka, börja göra. Våra målgrupper ”har hört det förut” och alla trendanalyser pekar nu på den ökande reklamtröttheten och den annalkande, kollektiva informationsöverdosen. Samtidigt ser vi en stadigt växande efterfrågan på varumärken/produkter som ”gör skillnad”, och som helt konkret bidrar till en positiv samhällsutveckling. För att lyckas kommunikativt under 2016, är det med andra ord läge att stryka snacket. Principen är gammal och enkel, men aldrig så aktuell: gör först något bra, berätta därefter om det.

Se intervjun med Sara i Studio PR.

Kontakta Sara för en utbildning, föreläsning eller workshop.