Kontorsbild från Punkt PR.

PR – ett sätt att bjuda på kunskap!

I en värld som pressas hårt – ekonomiskt, klimat- och konkurrensmässigt är PR-begreppet kanske viktigare än någonsin. 

Vi försöker krossa en och annan myt och i samma veva presentera en ny tanke: PR som kunskapsutbyte. 

Som du kanske redan känner till, och som vi berättat om i vår framtidsspaning här, är vi på väg mot någon form av lågkonjunktur. Företagens budgetar är pressade samtidigt som diskussionsklimatet är uppskruvat och många konkurrerar om utrymmet i en informationstät värld. Därför är PR-begreppet viktigare än någonsin. Men vad innebär egentligen PR?

Det finns många definitioner, och vi ska inte sägas stå med facit, men en nyansering kan vara på sin plats. De vanligaste missuppfattningarna om PR är att det rör sig om lobbying, mediebearbetning, event och kriser. Det kan förvisso ingå, men är knappast kärnan.

I Ronald D. Smiths praktverk Strategic Planning for Public Relations, femte upplagan, gör han ett flertal mer balanserade definitioner. PR handlar inte om att skruva till eller vilseleda, utan måste alltid utgå från sanningen. Han skriver (fritt översatt):

“Du kan spruta parfym på en skunk, men den kommer fortfarande att stinka. PR hjälper folk att se det positiva hos en organisation, vilket bara är möjligt om organisationen faktiskt gör bra saker. Public Relations driver en organisation mot att anpassa sig och göra mer för allmänhetens bästa.”

 

PR som kunskapsutbyte

Det låter kanske pompöst, men det hela kokar egentligen ner till något så enkelt som att PR-experter behöver dela med sig av sin kunskap ännu mer. Vi kanske inte enbart ska se oss själva som ett verktyg för kunden. I stället bör vi hjälpa fler att klara saker på egen hand och bli självständiga samhällsförbättrare. På Punkt PR brukar vi säga att vi ska vara kundens utvecklande samvete – och det kan bara göras i ett samspel med beställaren.

Ett fint exempel på att bjuda på kunskap kommer från vår vän PR-experten Fredrik Pallin som nyligen släppte en bok om hur företag lyckas med sociala medier.

 

Spännande planer för framtiden

Vi planerar också att sprida vårt kunnande i olika former framöver. Du kommer att få höra mer av Fredrik och boken redan den 30 januari då han håller i en lunchföreläsning hos oss i Umeå.

Vi har tidigare berättat om vårt samarbete med journalisten och podcastproducenten Erica Dahlgren, och även det kommer du att få se mer av under våren.

Och kanske kommer det några andra spännande satsningar från oss också… Stay tuned!