Så lyckas du med din kommunikation – Sommarspaning med Sofia

Av tradition förknippas PR-byråer ofta med att; skapa rätt innehåll för att generera uppmärksamhet hos påverkare och direkt mot intressenter och målgrupp; att rådge kring intern och extern kommunikation; att krishantera och att skapa innehåll till egna kanaler. Och allt det gör vi. Syftet är att hjälpa våra kunder att göra rätt och bli bättre: driva sin affär, bli en bättre arbetsgivare och göra bättre produkter och tjänster.

Att göra rätt är inte lätt

Troligen har det aldrig varit så svårt att just göra rätt och bli bättre, som nu. Kommunikativa kriser uppkommer inte över en natt (i väntan på morgondagens papperstidning) utan genom en kommentar på Instagram. Pressen på dagens ledare att ta rätt beslut och samtidigt vara personliga, transparenta, ärliga och härliga är stor. Anställda är lika viktiga som ens kunder att prioritera kommunikativt. Kommunikation ska byggas in i produkten eller tjänsten och innehållet i ens sociala medier måste skapa engagemang, på riktigt, för att nå fram.

Så vad krävs för att lyckas? Här är tre viktiga punkter:

1. Kommunikation i alla led
Strategisk och relationsdriven kommunikation är inget som möjliggörs tack vare en enskild kampanj. Inte heller går det att lämna över det kommunikativa ansvaret helt och hållet på konsulter eller hos en ensam kommunikatör på företaget. Ansvaret för kommunikation måste finnas i alla led, inte minst hos ledningsgrupp och vd. Att skapa ett bra kommunikationsklimat måste tas på allvar och vara en given del i arbetet mot att nå alla uppsatta mål, på kort och lång sikt. En omfattande och färsk undersökning visar till exempel att medarbetare i organisationer med ett bra kommunikationsklimat uttrycker ett starkare förtroende för ledningen och har större benägenhet att tala gott om sin arbetsplats i externa sammanhang.

2. Utifrånperspektivet
Ett kritiskt utifrånperspektiv är en egenskap som måste premieras, inte bara mitt i en kommunikativ kris. Se bara på det hånade (och något uttjatade) exemplet med Pepsi som med hjälp av sin stora in-houseavdelning spände bågen rejält med en ny reklamfilm – men missade, minst sagt. Det kritiska utifrånperspektivet behövs för att se och förstå hela bilden av ett beslut eller en satsning. Både strategiskt, kreativt, taktiskt och operativt.

3. Always on
Vi lever i en föränderlig värld där våra målgrupper inte längre kan grupperas utifrån tidigare givna parametrar. Att ständigt vara relevant och intressant är inte lätt och definitivt inget som sker av sig själv. I dag är därför tillståndet ”always on” något att sträva efter. Med hjälp av den data vi som företag har om dem vi kommunicerar med (och inte når i dag) kan vi genom ständigt pågående analys å ena sidan bättre förstå hur vi ska nå fram; å andra sidan snappa upp andra kontexter där vi borde finnas och föra dialog. Men vi behöver göra det ofta, kontinuerligt – ja, always.

Är du en vd eller tillhör en ledningsgrupp som vill veta mer om hur du kan förbättra ditt och företagets kommunikationsklimat med syfte att bli bättre på att kommunicera effektivt både intern och externt – kontakta Sofia för ett möte.