Vad är PR?

För nästan exakt 17 år sedan läste jag PR-fadern Edward Bernays bok Propaganda (från 1928). Strax därefter började jag arbeta som PR-konsult på en av Sveriges främsta PR-byråer i Stockholm. Sedan dess är PR-branschen en stor del av min värld och på dessa år har jag gjort allt från att stoppa tårtattacker på Carl XVI Gustaf till strategisk kommunikationsrådgivning till globala bolagsvd:ar som velat bli mer mänskliga.

Trots att yrket PR-konsult funnits i snart 100 år (ja, det finns såklart exempel tidigare än så) så finns det fortfarande en stor okunskap kring vad vi faktiskt gör och vad PR egentligen är. Varför det är så kan en ju spekulera länge kring men kanske kan det ha att göra med att vår bransch och våra begrepp fortfarande inte går att översätta till svenska i den mån vi kanske skulle vilja. Ja ”stakeholders” är ”intressenter” men ”publics” är inte detsamma som ”målgrupper”. Eller har det kanske att göra med att vår bransch, PR-branschen, har så enormt många olika typer av verksamhetsområden som ofta blir synonymt med själva PR-begreppet (till exempel medierelationer och publicitet).

Sen är det ju också så att vår bransch genomgått stora förändringar vad gäller vårt hantverk, inte minst pga….ja, internet. När jag började som PR-konsult fanns varken Facebook eller Twitter men hör och häpna: influencers fanns redan då! De fanns till och med 1928 då Edward Bernays skrev Propaganda. Det ni kids.

Hur som helst, vad är då PR och vad gör en PR-konsult?

PR handlar i stort om att skapa och vårda ett varumärkes relationer med omvärlden, och specifikt med sina intressenter. För att lyckas krävs strategisk kommunikation och påverkan som ofta syftar till att väcka intresse, skapa engagemang och bygga förtroende. Av den anledningen används därför ofta egna kanaler eller kommunikation via viktiga påverkare.

Vi PR-konsulter är experter på planning och insikter om dina intressenter. Vi kan kommunikationsstrategi i allmänhet och PR-strategi samt innehållsstrategi i synnerhet. Vi har fingertoppskänsla för att skapa ett relevant innehåll och taktiken för att sprida ditt innehåll till rätt intressenter och påverkare. Vi kan guida i en krissituation. Vi älskar undersökningar och spaningar och vi tycker att mäta och analysera är roligt på riktigt. Dessutom är många av oss grymma på att utbilda.

Vill du prata PR eller PR-bransch med mig? Hör av dig.

//Sofia, VD Punkt PR