En influencer är en påverkare – eller vad gäller egentligen

Influencers syns överallt i dagens medielandskap, men vad är egentligen en influencer? Vad jobbar de med? På vilket sätt skiljer det sig ifrån att vara en påverkare?

Ordet influencer betyder rakt av; influerare, vilket är en person som påverkar sin omgivning. Det innebär att influencer och påverkare är i grunden samma sak (en aktör som har makten att påverka en publik), men att vara en influencer är mer nischat och kopplat till digitala och sociala kanaler. Johanna Lindskog Lindell förklarade det på följande sätt i Resumé 2016:

”En influerare är någon som människor litar på, lyssnar på och bryr sig om. Vi som finns i den digitala sfären, vilket idag är i stort sett alla, påverkar vår omgivning på olika nivåer. Våra röster kan idag vara lika starka i vissa nätverk som en ”kändis”.

En influencer har egna digitala och sociala kanaler

Att vara en influencer är som sagt i grunden detsamma som att vara en påverkare, men just influencer är ett relativt nytt samlingsnamn för personer som har egna digitala och sociala kanaler med följare eller fans som dagligen följer någon utifrån hens personlighet eller intresse. En influencers primära inkomstkälla kan vara att samarbeta olika varumärken eller produkter via egna och förtjänade kanaler (ej köpt utrymme), där vissa har en stor publik medans andra har en mindre men hängiven följarskara (mer om detta i kommande blogginlägg). Tidigare pratade man om ”bloggare” eller ”Youtubers”, men eftersom många bloggare idag har breddat sina kanaler till podcasts, Instagram, Youtube, TV, böcker etc. så blir det enklare att förklara yrket med ett begrepp, därav titeln influencer.

Hårt jobb bakom glassiga bilder

Många influencers bevittnar idag om att de ofta får möta frågor i stil med “vad jobbar du med annars då?” av personer som inte har insett att influencer är ett yrke med hårt jobb, trots till synes glassiga bilder. Influencern Sandra Beijer som bland annat driver en av Sveriges största bloggar har listat vilka arbetsuppgifter som ingår i hennes yrke. Den bilden bekräftas även av Anitha Schulman beskriver sitt yrke på följande sätt:

”Att vara en influencer är att vara en budbärare, en inspiratör och en röst för en generation, ett varumärke eller för en livsstil. Betydelsen kan variera beroende på situation eller sammanhang. Jag är ett mini-mediehus.”

PR-branschen har alltid samarbetat med påverkare 

Påverkare finns däremot överallt i alla typer av nätverk. Det kan exempelvis vara journalister, politiker, entreprenörer, musiker, skådespelare etc. Alltså opinionsbildare och olika makthavare med mer traditionella yrken. Vi i PR branschen har samarbetat med påverkare sedan begynnelsen så för oss är det inget nytt. Däremot har möjligheterna för nya typer av samarbeten breddats i och med influencers växande makt inom digitala och sociala kanaler med deras unika trovärdighet och starka relation mot befintliga följare.

Summerat:

Påverkare och influencer är i grunden samma sak och i sig inget nytt fenomen, men via influencers finns det nya möjligheter för varumärken att skapa starka och trovärdiga relationer till aktuella målgrupper. Vi måste även betrakta influencers som ett mediehus, både till yrkesuppgifter och makten att påverka andra.

Bilden ovan är tagen från Tom Fishburnes marketoonist.com. Verklighetsbilden är som sagt något helt annat.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan samarbeta med influencers eller nå ut med budskap via påverkare? Kontakta Åse så berättar hon mer om våra framgångsrika tjänster som skapar affärsnytta för din verksamhet.