Så tävlar du på Facebook

En fråga vi ofta får är ”hur ska vi tänka när vi vill göra en tävling på Facebook?”. Och minst lika ofta ser vi hur såväl småföretag som välkända varumärken gör fel och bryter mot såväl Facebooks som Lotterinspektionens regler. Driver du ett seriöst företag vill du förmodligen följa svenska lagar och regler och inte riskera att bli bannlyst på Facebook. Det är två delar i att tävla på rätt sätt – det ena är Facebooks regler och det andra är Lotterinspektionens och vi ska försöka reda ut båda samt även ge lite allmänna tips.

FACEBOOKS REGLER OM TÄVLINGAR:
– Du ska ha en Sida på Facebook eller så bygger du en egen applikation (en extern webbsida) för att administrera en tävling. Fördelen med att bygga en helt egen applikation är att du kan ha mycket bättre kontroll över processen och till exempel samla in e-postadresser som kan användas i andra sammanhang, förutsatt att det kommuniceras tydligt förstås. Om du bygger en egen webbapplikation kan du ofta dessutom återanvända den för flera tävlingar. Nackdelen med att bygga en egen webbapplikation är förstås att det är ganska kostsamt. Hur kostsamt beror förstås helt på vilka funktioner du vill ska ingå.

– Du får inte använda personliga tidslinjer och vänanknytningar – t ex får du inte använda ”dela på din tidslinje för att delta” eller ”dela på din väns tidslinje för att kunna delta flera gånger” och du får inte heller begära att användaren ska ”tagga dina vänner i det här inlägget för att delta”.

– Du får numera däremot ha omröstningar i kommentarerna, t ex kan du ha en fototävling som avgörs genom att dina följare får rösta på den bild de tycker är finast genom att “gilla”. Observera dock att du först måste välja ut bilderna genom ett juryförfarande, se Lotterinspektionen nedan. Lotten eller endast röstning får inte enskilt vara avgörande.

Läs mer på: https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines

tavling
Foto av Matt Lee på Unsplash.com

LOTTERINSPEKTIONEN REGLER OM TÄVLINGAR:
– Huvudpoängen hos Lotterinspektionen är att det måste finnas en prestation och en jury som avgör för att det inte ska betraktas som lotteri, så här formulerar inspektionen det: “arrangemanget avgörs av någons prestation till exempel en bedömning av någons förslag till en slogan eller att deltagaren kan svaret på fler kunskapsfrågor än andra som deltar, är det normalt sett inte fråga om ett lotteri. Prestationsmomentet får dock inte vara för enkelt för då kan det fortfarande anses vara ett lotteri, en helhetsbedömning av arrangemanget måste alltid göras.

– Du får alltså inte t ex ha “de första som gillar vinner” eftersom den prestationen sannolikt är för liten. Och inte heller här får du använda “kommentera och dela inlägget så har du chans att vinna” eftersom den prestationen också är för liten och inte tillräckligt särskiljande – du vet helt enkelt inte vem som ska vinna utan det blir då lotten som avgör vem som vinner, vilket alltså ej är tillåtet.

– De skriver också att “Information ska lämnas om hur bedömningen går till och vilka kriterier som är avgörande.”, alltså gärna vilka personer som är jury och vad det är som avgör, kan t ex vara “mest fantasifulla motiveringen” eller liknande.

– Information ska finnas om var och när namnen på pristagarna kommer att publiceras.

– De skriver också att “Det räcker inte att bara meddela vinnarna personligen“. Det ska alltså framgå på den plats där tävlingen sker vilka som vann, detta är ju också en bra sak för att alla som deltar ska känna att det var en rättvis tävling, att det fanns vinnare, helt enkelt.

– Vinsterna ska också beskrivas ingående vad gäller värde, eventuell modell o s v, men det gör nog de flesta eftersom det ju triggar folk att tävla.

– De skriver också att “Information ska ges om att skatt kan komma att tas ut“, vilket vanligen formuleras som “Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren“.

Läs mer på: http://www.lotteriinspektionen.se/Global/Broschyrer/Kommunala%20lotterihandl/Skillnaden%20mellan%20lotteri%20och%20t%C3%A4vling.pdf

ALLMÄNA TIPS OCH RÅD OM TÄVLINGAR:
– En bra tumregel är att utforma tävlingen på ett sätt som du själv kan tänka dig att delta i tävlingen. Du ska alltså inte utforma tävlingar som förnedrar eller får de tävlande att framstå som gnidna eller giriga, vilket t ex ofta är fallet med “dela och vinn”-tävlingarna, förutom att de är förbjudna, se ovan.

– Det gäller ju att hitta en avvägning mellan ansträngningen och priset på tävlingen. Ju finare pris desto större ansträngning kan du förstås begära av de tävlande, men kräv inte för mycket för då får du garanterat svårt att tävlingen att lyfta.

– Undvik att skapa tävlingar där deltagarna enkelt kan svara i kommentarsfältet, för så fort någon har svarat är ju tävlingen ganska död. Även om du kräver någon form av motivering är ju lite av utmaning borta om svaret står framför näsan i kommentarsfältet på den som ska tävla.

– Försök bygga in en schysst social koppling i tävlingen. T ex kan man välja ut och låta folk rösta på några utvalda bilder och i det läget kan man uppmana de som tävlar att få sina vänner att rösta på just deras bild. Man kan även uppmana de tävlande att uppmana sina kompisar att tävla, men kräv aldrig att de ska “dela för att vinna”.

– Tänk på att vid fototävlingar fortfarande ha en schysst inställning till deltagarnas immateriella rättigheter, utnyttja med andra ord inte de tävlandes bilder i din egen marknadsföring utan att ge dem skälig ersättning och tydligt reda ut alla förutsättningar.

tavling2
Foto av James Thomas på Unsplash.com