Gästbloggare: Så bör en influencer te sig via Instagram för att nå ut till sina följare

Hallå där – Izabelle Wärja och Felicia Kyrk här! Två Norrlandsjäntor som precis examinerats vid Umeå Universitet där vi under fyra års tid studerat civilekonomprogrammet. Det har varit fyra fartfyllda och roliga år där vi med två år kvar av studierna fick möjligheten att fördjupa oss inom valfritt ämnesområde där vi båda valde marknadsföring. Under sista terminen på civilekonomprogrammet skriver studenter i regel ett examensarbete vilket kort och gott innebär att studenten väljer ett ämne att forska inom.

Som rubriken antyder valde vi att djupdyka i Influencer Marketing vilket är ett intresse vi delar med Punkt PR som tidigare skrivit om ämnet. Att utforma ett samarbete med byrån kändes därför självklart! Som går att tyda i det tidigare inlägget skrivet av Punkt PR är en influencer, eller influerare, “en person som påverkar sin omgivning” och dessa gestaltar sig i former av politiker, journalister och artister men även bloggare och youtubers.

Examensarbete om Influencer Marketing via Instagram

Som ovan nämnts valde vi att fokusera på Influencer Marketing, och mer specifikt via mediekanalen Instagram. För att göra en lång historia (18 veckors tid av forskning) kort var vårt huvudfokus att ta reda på hur Instagram-Influencers genom sina Influencer Marketing-inlägg påverkar sina följares köpintentioner. Nu undrar du säkert vad alla dessa begrepp kan tänkas betyda! En Instagram-Influencer är en person som publicerar innehåll på Instagram som syftar till att marknadsföra produkter och tjänster antingen gratis eller som de blir kompenserade för (Carter, 2016). Med andra ord är ett Influencer Marketing-inlägg en bild med tillhörande text som en Instagram-Influencer publicerar på sitt Instagramkonto (se bild nedan som ett exempel tagen från Izabelles Instagram).

Så gick studien till

Färdigsnackat om teori! För att studera detta valde vi ut tre Instagram-Influencers inom kategorierna mode, heminredning och fitness. Därefter kontaktade vi tre följare till varje influencer, totalt 9 individer, som vi hade intervjuer med där vi dels fokuserade på deras egna Instagramanvändande men även deras syn på Influencers och deras inlägg. Vi skapade även ett flöde med Instagram-inlägg publicerade av respektive Influencer som respondenterna fick möjlighet att reflektera fritt kring. Fokuset under intervjuerna var inställt på att identifiera dimensioner, eller faktorer, i följande:

  1. Influencerns karaktärsdrag
  2. bilden
  3. texten
  4. följarens preferenser som antingen påverkar följare i den riktning att de känner ökad lust att konsumera eller som minskar deras lust till konsumtion av en produkt eller tjänst

 

Sammantaget hade vi med dessa 9 respondenter över 10 timmars intervjutid vilket innebar en hel drös med material att gå igenom och sammanställa.

Resultat

Vad visade studien egentligen? Vad är viktig för Instagram-Influencers att tänka på när de formar sina inlägg? Som tidigare nämnts fokuserar vi på Influencers karaktärsdrag, bilden och texten samt följarens preferenser.

1. Viktigt med trovärdiga samarbeten

För att sammanfatta uppskattar följare Influencers som på något sätt är inspirerande och likasinnade som presenterar företags produkter eller tjänster som samstämmer med följares egna preferenser. Instagram-Influencern bör även vara personlig och äkta i sin kommunikation samt visa sig kunnig inom sitt område. Detta innebär exempelvis att en fitness-influencer bör kommunicera trovärdig kunskap inom sitt område och därmed visa trovärdighet i sin kommunikation. Det är även av vikt att Influencern inte publicerar icke-sammanhängande samarbeten vilket betyder att influencern inte bör göra inlägg med produkter eller tjänster skilda från influencerns kategori/område. Våra respondenter uppvisar negativa attityder kring Influencers som “tar första bästa samarbete” eftersom att det signalerar att Influencern bara är ute efter pengarna och inte genuint gör rekommendationer anpassade för sina följare.

2. Bilden måste hålla hög kvalitet och vara personlig

Vidare bör bilderna återspegla produkter eller tjänster i en kontext eller ett sammanhang. Det får helt enkelt inte vara “produktbilder” eller “reklambilder” vilket våra respondenter beskrev som en produkt med vit bakgrund utan skuggor. Om en Influencer exempelvis gör reklam för en klänning vill följare se hur klänningen sitter på och inte se den upphängd på en galge. De vill helt enkelt bli inspirerade genom intresseväckande och oväntade bilder, annars finns risken att bilden blir en i mängden. Utöver detta beskriver följarna hur bilden även bör vara av hög kvalitet med bra ljus och skärpa.

3. Kärnfull och personlig text som tydligt visar eventuella samarbeten

När det kommer till texten uttrycker följarna att den ska vara kort, koncis, personlig och äkta. I kontrast till bilden, där det inte får synas att det är reklam, bör det tydligt utmärkas i texten att det är ett samarbete. Detta beror på att samarbeten kan innebära att någon form av kompensation är inblandad vilket i sin tur kan påverka Influencerns åsikt om produkten eller tjänsten som hen rekommenderar.

4. Följer influencers som liknar en själv

Avslutningsvis fann vi att följarnas egna preferenser är av stor vikt eftersom att de flesta respondenter avslöjade att de följer influencers som är lika sig själva. Följare vill även se produkter eller tjänster som går i linje med sina egna preferenser och intressen. Detta innebär att det kan vara av vikt för både företag och influencers att ha koll på vilka följarna är och att de publicerar innehåll i linje med följarnas preferenser eftersom att detta kan öka chansen för att de når fram till sina följare.

Slutligen tänk på

  • Följarna till influencern är A & O.
  • Lägg tid på att undersöka vilka följarna är, vad de gillar och hur ni kan matcha både följare och influencer.

 

Detta var en kort sammanfattning av vårt arbete som vi fick äran att skriva tillsammans med Punkt PR. Det har varit ett oerhört intressant arbete som givit oss författare en utökad kunskap vi kommer ha användning i framtiden.

/Izabelle och Felicia