Hjälp innehållet med en content brief

Vår Johanna har skrivit en ny artikel på Kntnt – denna gången om att skriva en content brief. 

Varför en brief är bra

Kunder och beställare är ganska vana att skriva briefer för uppdrag och kampanjer däremot när det kommer till innehållet så glöms det ofta bort. Ganska naturligt skulle en kunna säga då innehåll ofta ses som lite av en “all inclusive”-tjänst. Det där som förutsätts ingå men som det inte riktig planeras för förens det är dags att producera.

Planeringen av innehållet är dock jätteviktig för att vi verkligen ska få effekt – och då blir briefen helt avgörande för att vi ska kunna se till att vi uppnår rätt effekt.

Genom en brief kan vi säkerställa att vi är överens om vad innehållet ska åstadkomma och under vilka premisser. På så sätt blir det också enklare att utvärdera arbetet.

Några tips på vad en content brief bör innehålla

Johanna listar tre punkter att inkludera – varför (syftet med innehållet), målgrupp och den oftast så bortglömda mätningen. Här är ytterligare tre punkter som vi – bland annat – tycker är viktiga att inkludera:

  • Material – Vad finns det för material att använda? Bilder, filmer, texter. Om det är något område vi behöver komplettera med för att vi ska kunna uppnå vårt syfte med innehållet behöver vi först kolla på vad som finns tillgängligt.
  • Kontext – Styrdokument, varumärkesplattform, andra strategier eller koncept som innehållet ska samspela med eller förhålla sig till är också viktigt att det inkluderas i briefen. Detta är även delvis kopplat till syftet.
  • Tillgängliga kanaler – Vilka olika kanaler finns tillgängliga i dag. Beroende på omfattningen av innehållet och syftet för det är det kanske så att kanaler behöver adderas så att vi når våra målgrupper och får rätt effekt.

 

Vi blir alltid glada av ett mejl eller ett samtal – hör av dig om du vill veta mer om hur vi jobbar med innehåll.