Så kan mätning och bevakning driva din affär

Hur kan kommunikation hjälpa mig driva affär, stärka varumärket och nå verksamhetens mål? Kort svar: håll koll och mät kommunikationens effekt!

Därför är bevakning och mätning en affärskritisk fråga. 

Bevakning och mätning – en ledningsfråga

Alla chefer, ledningsgrupper och styrelser vet att strategier och mål är avgörande för att driva verksamheten framåt. En viktig förutsättning för att skapa rätt strategier och sätta upp rätt mål är fakta. Omvärldsbevakning, mediebevakning och mätning av kommunikationens effekt i dina egna kommunikationskanaler är relevant fakta som bör finnas på agendan hos alla chefer inte minst inför affärs- och verksamhetsplansarbete och lanseringar.

Hur profileras vi i media och hos andra påverkare? Vad säger och tycker målgruppen om oss? Vad i omvärlden påverkar oss och vår marknad? Vilken effekt skapar kommunikationen i våra egna kanaler? Hur mäter vi oss mot konkurrenterna?

 

Reellt värde

För några år sedan var bevakning och mätning av PR och kommunikation ganska trubbigt. Om det ens gjordes. Tack och lov har vi gått ifrån att enbart titta på ”annonsvärde” eller ”PR-värde”.

I dag ser förutsättningarna helt annorlunda ut. Vi kan bevaka bloggar, forum, sociala medier och magasin i hela världen. Vi kan också mäta precis det vi behöver; räckvidd, tonalitet, budskap, typ av påverkare, konvertering, engagemang, med mera med mera.

 

Tre frågor alla ledningsgrupper ska ställa sig

  1. Har vi koll på omvärlden och allt som sker i vår bransch?
  2. Vilka är våra viktigaste påverkare och hur profileras vi av dem i dag?
  3. Hur når vi ut med våra budskap i dag?

 

Är svaren på dessa frågor “nej”, “vet ej” och “vet ej” – ja men då är det läge att vi kommer i kontakt med varandra.

 

Lösningar för dig och ditt företag

Vi på Punkt PR har arbetat fram lösningar som ska passa dig och ditt företag vad gäller bevakning och mätning. Dessa lösningar har vi paketerat under dessa tre rubriker:

  • Medie- och omvärldsbevakning + mätning
  • Effektmätning av kommunikation i egna kanaler
  • Mätanalys för chefer och ledningsgrupper

 

Vill du veta mer om dem eller om hur vi ser på bevakning och mätning? Kontakta vår vd Sofia Westerlund, sofia@punktpr.se

Kolla också in vår blogg för mer tips om mätning – till exempel första delen i vår mätserie som handlar om att komma igång med mätning.