Äntligen dags för Gröngul kompis!

Äntligen! Så är känslan nu, när Björklöven lanserar det projekt vi samarbetat kring sedan mer än ett år tillbaka: Gröngul kompis. Satsningen är en fortsättning på värdegrundskampanjen De rätta färgerna, och syftet med Gröngul kompis är att inspirera barn och unga – och alla i och kring föreningen – till att vara schyssta kompisar. Undersökningar och statistik och visar nämligen att allt fler barn och unga mår dåligt och upplever ett utanförskap.

I linje med den gröngula värdegrunden

Björklöven vill genom en Gröngul kompis motverka detta och inspirera till ett schysst bemötande och ett bra kompisskap, där alla är välkomna och behandlas lika. På skolan, på fritiden och på digitala mötesplatser. Det ligger i linje med föreningens värdegrund, där Björklöven slagit fast att klubben vill bidra till att utveckla skickliga hockeyspelare men också goda samhällsmedborgare.

A-lagsspelare utbildar ungdomar

Projektets hjärta är en utbildningsstund – en inspirationsföreläsning – där Björklövens egna spelare i representationslagen både lär och peppar barn och unga i att samspela, förstå och respektera varandra. Efter att ha varit med på utbildningsstunden får barnen och ungdomarna ett certifikat som visar att de är godkända Gröngula kompis-ambassadörer och därmed kan sprida budskapet vidare till fler.

Initiativet till projektet kommer från Björklöven och med i projektet finns även kunskapsnätverket On the Mind, som sedan länge arbetar med Björklöven i utbildningsfrågor. Vi på Punkt PR har varit med från start och hjälpt till med allt från den grundläggande idén till innehållet i utbildningen och den spridning av Gröngul kompis som nu tar vid.

Läs gärna mer om Gröngul kompis på projektets webbplats.