digital vardag tjej som sitter med dator på sängen

Den “nya” digitala vardagen – om internkommunikation och praktikspaningar

I detta blogginlägg summerar Elina Andersson lite från sina 10 veckor på Punkt PR – och blickar framåt mot en ny, än mer digital arbetsvardag. Läs hennes kloka reflektioner, nu låter vi Elina ta över tangenterna. 

Dags att avrunda min praktik på Punkt PR. Jag har under dessa veckor nog lärt mig mer än vad jag själv insett. Främst tar jag med mig sådant som förväntas vara självklart i arbetslivet men samtidigt inte inkluderats under min utbildning. Hur det fungerar med offerter, projektavstämningar, tidrapportering, när och varför du lägger ut delar av arbetet på externa resurser – och mycket, mycket mer.

Internkommunikation, webinar, den digitala framfarten och känslan av gemenskap är områden som jag speciellt vill lyfta här. De har varit nycklar för att förenkla arbetet i osäkra tider.

 

Internkommunikation är guld värt

För att hålla arbetsandan, motivationen och humöret uppe under oroliga tider är det viktigt att kommunicera med varandra internt. Finns det ett stort medarbetarengagemang och samarbete ökar chansen att stå stadigt tillsammans även när det blåser i omvärlden. Vid hemmajobb går vi lätt miste om de där korta avstämningarna vid kaffemaskinen, bollandet av idéer eller snabba frågor som inte tar mer än någon minut. Genom dagliga avstämningar och uppföljningar med chef och medarbetare ökar känslan av inkludering. Samtidigt som det bidrar till en bättre överblick över pågående projekt.

Ett annat forum för internkommunikation är digital eftermiddagsfika, afterwork eller liknande. En social aktivitet på distans som kan vara en lucka för att stämma av hur alla mår. Och det blir ett tillfälle att bara umgås och prata om annat än jobb i några minuter. Kort men värdefullt.

 

Webinar för bättre omvärldsbevakning

Att praktisera på byrå har gett mig en bättre bild av konsultyrket. Att slussas mellan olika branscher, och ha koll på allt som händer kan vara en utmaning i sig. Under den senaste tiden har många branschorganisationer och nätverk arrangerat digitala webinar. Jag har deltagit på flera olika digitala sammankomster och de har varit otroligt värdefulla. Både för att få bättre inblick i den egna branschen, men även kundens och hur den påverkas av världsläget just nu.

 

Framtiden är digital

Vid det här laget har vi alla lärt oss att det är enkelt och smidigt att arbeta hemifrån med möten över länk. Både stora och små organisationer har behövt ställa om sitt arbetssätt till att bli mer digitalt och tillgängligt. Jag tror att denna “knuff” har varit i rätt digital riktning och kommer förändra vårt arbetssätt i framtiden. Färre affärsresor och kortare möten som är mer fokuserade på uppgiften. Det kommer sannolikt vara mer accepterat att jobba hemifrån någon dag i veckan för att slippa pendla.

Men allt detta medför också en del konsekvenser som behöver ses över. Som ökad skärmtid, färre naturliga pauser och fler möten under samma arbetsdag. Trots att produktiviteten kan upplevas öka, och det går att klämma in fler möten på kortare tid, behöver många ändra sitt arbetssätt i grunden för att inte medarbetare ska fara illa.

 

Kvalitetsgemenskap

Något som lyftes av Anna Almberg under ett webinar som anordnades av Berghs School of Communication om internkommunikation var ordet ”kvalitetsgemenskap”. Kvalitetsgemenskap kan sammanfattas som att när vi väl möts bör det vara kvalitativ tid, som skapar goda relationer, dialoger och känsla av gemenskap. Hon siade om att vi framöver kommer att träffas mer sällan på kontoret, men när vi väl ses kommer mötena att ge mer och vara mer värdefulla. Något att bära med sig, tycker jag.

 

Tips för att förenkla arbetet framöver

Jag vill skicka med tre tips på saker jag uppmärksammat under min praktik, som säkert kan vara till nytta för dig med. Oavsett om du är student, konsult eller företagsledare.

  • Internkommunikation är guld värt – när omvärlden vänds upp och ner är det viktigt att hela laget arbetar samspelt. Boka in korta avstämningar med kollegorna lite då och då. Lägg lite extra krut på interkommunikationen för att behålla känslan av att ni arbetar tillsammans trots distans.
  • Webinar för bättre omvärldsbevakning – anmäl dig på ett eller flera digitala event för att få bättre inblick i hur din och kundens bransch påverkas av världsläget. Lyssna på framtidsspaningar och våga ställa frågor under livesändningen.
  • Digitalt är det nya normala – fortsätt arbeta uppkopplat även efter krisen. Men se öve arbetsrutinerna och skapa en policy för hur ni ska hantera den nya normalsituationen.
  • Kvalitetsgemenskap – minska mängden fysiska möten, men öka kvaliteten på dem. En arbetsplats som skapar relationer, dialog och gemenskap är mer attraktiv.

 

Söker du praktikplats – eller är du nyfiken på fler råd om interkommunikation? Hör av dig till oss på info@punktpr.se.

 

Punkt PR hälsar stort tack till Elina för hennes tid hos oss. I bild: Elina Andersson och Olov Hjärtström Baudin.