Umeå Biotech Incubator

Bakgrund: Umeå Biotech Incubator (UBI) hjälper life science-bolag att växa och bidrar därigenom till regional och nationell tillväxt i Umeå, Västerbotten och Sverige. Inkubatorn riktar sig till regionala, nationella och internationella målgrupper, däribland investerare och affärsänglar inom life science-sektorn.

Utmaning: Hösten 2017 fick Punkt PR i uppdrag att tillsammans med UBI lägga grunden för ett effektivt och tydligt kommunikations- och PR-arbete, i syfte att framhäva UBI:s erbjudande och roll gentemot sina prioriterade målgrupper/intressenter.

 

UBI:s mål:

  • Att bidra till att bolag inom life science skapas och växer i regionen
  • Att regionens humankapital och resurser nyttjas och kommer till användning
  • Att bidra till att Västerbotten är en attraktiv och spännande region att leva i

Det övergripande kommunikationsmålet är att etablera UBI på den europeiska life science-kartan.

Lösning: Punkt PR:s lösning bestod i löpande strategisk rådgivning samt framställan av:

 

  • Varumärkesriktning

En gemensam utgångspunkt för de uppfattningar och associationer som ska vara knutna till varumärket samt ger nödvändig input till fortsatt kommunikationsarbete (strategiskt och operativt).

 

  • Kommunikationsstrategi

Strategin grundas på en nulägesbeskrivning, som summerar aktuella verksamhetsmål, identifierade huvudutmaningar/problem, definierade målgrupper och varumärkesriktning. Strategin visar hur vi – via målfokuserad och långsiktig kommunikation – ska ta oss från där vi är i dag, förbi identifierade hinder fram till där vi vill vara i morgon.

 

  • Aktivitetsplan

Utifrån de strategiska styrdokumenten skapade Punkt PR en aktivitetsplan tillsammans med UBI, som belyste prioriterade PR-uppgifter, målgrupper, kanaler och innehåll för innevarande/kommande år. I allt arbete har vi tagit hänsyn till hur UBI vill utvecklas och uppfattas; att anpassa kanaler till kundbeteende, erbjuda värde i all levererad kommunikation, skifta fokus från bransch till samhällsnytta och att jämföra UBI utifrån globala parametrar.

 

Varumärkeslöfte: ”Tillsammans ger vi idéer liv”, som senare kom att landa i payoffen ”We grow ideas that can change the world”.

 

Kommunikationsstrategi: Att fokusera på den faktiska nytta som framstegen inom UBI gör.

Resultat: Umeå Biotech Incubator har prisats i en rad olika sammanhang och tagit en tydlig position regionalt, nationellt och internationellt. Inkubatorns kommunikation fokuserar på samhällsnyttan som framstegen inom UBI bidrar till. Den beskrivande filmen som Punkt PR producerat i samarbete med UBI och Red Carpet Media sammanfattar UBI:s varumärke och riktning.