Björklöven – Gröngul kompis

Bakgrund: I Sverige har vi länge haft problem med den machokultur som frodas i många av landets ishockeyklubbar, inte minst på juniornivå. Samtidigt lider allt fler unga av psykisk ohälsa och en känsla av utanförskap. Björklöven har tagit skada av detta på många sätt och mot bakgrund av det inledde vi 2015 ett stort arbete med Björklövens värdegrund, kallad De rätta färgerna. Målsättningen är att etablera vad Björklöven är och står för: en förening som välkomnar och inkluderar alla som vill vara med, som manifesterar fair play på alla nivåer och som vill bidra till att forma goda samhällsmedborgare. Men en värdegrund betyder ingenting om den inte omsätts i praktiken. Därför startade vi 2017 projektet Gröngul kompis, en förlängning av värdegrunden som i praktiken visar vad det innebär att vara en del av Björklöven. 

Utmaning: En ishockeyklubb med ett starkt varumärke, som tagit skada av misslyckanden både på och utanför isen – sportsliga missräkningar och skandalrubriker. Det står i kontrast till klubbens vision, att bli Sveriges mest älskade hockeyförening. Det krävs därför krafttag för att återupprätta klubbens anseende och samtidigt vaccinera klubben mot framtida bekymmer så att den kan fokusera på huvudsaken: de sportsliga ambitionerna.

 

Initiala målsättningar:

  1. Fler ska uppleva att Björklöven tar sitt ansvar i samhället
  2. Förbättra kompisskapet i Björklöven
  3. Stärka uppfattningen om Björklöven i omvärldens ögon
Gröngul kompis med kidsen i föreningen

Lösning: Kärnan i Gröngul kompis är en utbildningsstund ledd av föreningens största stjärnor: lagkaptenerna från herr- och damlaget. Förebilder som många ser upp till och lyssnar på. Under en timme får deltagarna lära sig om hur allt från kroppsspråk till uppförande och ordval spelar roll och att vi bör uppskatta olikheter i stället för att slå ner på dem. Utbildningen syftar till att inspirera barn och ungdomar till att vara schyssta och välkomnande i sina möten med andra. I omklädningsrummet, på isen, i klassrummet, mot andra elever och lärare på skolan, men också utanför sporten och skolan – på digitala plattformar och i sociala medier.

På det sättet motarbetar Björklöven en kultur som alldeles för länge har plågat alldeles för många. Föreningen kan göra skillnad och inspirera fler till att jobba förebyggande, för att unga ska kunna må bättre och känna sig inkluderade och trygga.

Gröngul kompis pressklipp

Resultat: 

  1. Fler ska uppleva att Björklöven tar sitt ansvar i samhället

Av de lärare och pedagoger som tagit del av Gröngul kompis-utbildningen svarar 8 av 10 att de anser att Björklöven tar sitt ansvar i samhället. Motsvarande siffra i undersökningar från 2016 (hos allmänheten i Umeå): 3 av 10.

  1. Förbättra kompisskapet i Björklöven

Resultat: En tredjedel av de ledare i Björklöven som varit med på Gröngul kompis-utbildningen anser att kompisskapet i deras lag förbättrats efter utbildningen. Två tredjedelar svarar ”fortsatt bra”.

  1. Stärka uppfattningen om Björklöven i omvärldens ögon

Räckvidden för Gröngul kompis i media visar att 1,2 miljoner personer har kunnat ta del av föreningens satsning och budskap om schysst kompisskap. En nollmätning bland allmänheten i Umeåregionen genomfördes 2016, i syfte att kunna följas upp när Gröngul kompis-satsningen har pågått ytterligare något år.

Gröngul kompis sociala medier