Biotech Umeå: Life changers

Bakgrund: I samband med Västerbotten på Grand 2018 anordnades Investment Day av Biotech Umeå.

Det är ett återkommande arrangemang för investerare och partners med chans att möta intressanta life science-företag och lyssna till idéer i ett tidigt stadium.

Målet för Uminova Innovation och projektet Biotech Umeå är att attrahera nationella och internationella investerare och visa att de driver och utvecklar ett startup-community i regionen med fokus på life science.

Utmaning: Vi ville skapa relevans och intresse hos dessa investerare: före, under och efter arrangemanget. Vi ville också sätta Umeås life science-sfär på investerarnas agenda. Sekundär målgrupp var också bolagen inom denna sfär; forskare, beslutsfattare inom regional tillväxt och offentliga medel samt övriga opinionsbildare.

Lösning: Vår lösning blev konceptet ”Life changers” och framställningen av ett premium-magasin. Magasinet gjordes tillgängligt digitalt och innehållet plockades ut för att användas och spridas vidare i egna och andras kanaler, i det befintliga redaktionsarbetet; på webbplats, i sociala medier och nyhetsbrev.

Magasinet innehåller berättelser och intervjuer med bolag och människor från life science-communityt. Innehållet i magasinet ska andas premium på alla sätt, vara en hyllning till bolagen och investerarna samt fungera som en guide under eventet på Grand – vad får du inte missa, vilka bolag respektive investerare som är heta just nu, trender att diskutera etcetera.

Resultat: Genomslaget blev så pass stort – omtalat och engagerande – att ett andra nummer av magasinet togs fram under hösten 2018, denna gång i syfte att synliggöra Biotech Umeås projektresultat gentemot politiker, beslutsfattare och näringsliv. Till det kompletterades även det fysiska magasinet med en film, som vi både projektledde och tog fram idé och skrev manus för. Som en del i projektsummeringen skickades även magasinet ut till alla intressenter som projektet kommit i kontakt med under projekttiden.

 

Läs hela magasinet här.